جزوه استاد

جلسه اول                        نسخه doc 

جلسه دوم


فیلم کلاسی

جلسه اول09-12-1394

جلسه دوم 16-12-1394

جلسه سوم 21-12-1394

جلسه چهارم 15-01-1395

جلسه پنجم 22-01-1392

جلسه ششم 29-01-1395

تمرین ها

تمرین شماره 1و2

امتحانات 

امتحان میان ترم منبع : پایان نامه،مقاله،تحقیق،کارآموزی،کارورزیامنیت شبکه استاد نوریان منبع : پایان نامه،مقاله،تحقیق،کارآموزی،کارورزیامنیت شبکه استاد نوریان
برچسب ها : 1394جلسه